مطالب مرتبط با رشته مهندسی صنایع شیمیایی

۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «گزارشکار» ثبت شده است

آزمایشگاه شیمی فیزیک 2

عناوین آزمایش های مربوط به این فایل :


آزمایش شماره یک
بررسی سیستم یک تایی
 


آزمایش شماره دو
ضریب تقسیم ید بین آب و بنزن برای تعیین ثابت تعادل


آزمایش شماره سه
تقسیم فاز-بررسی سیستم سه تایی


آزمایش شماره چهار
سنتیک شیمیایی-تعیین درجه واکنش


آزمایش شماره پنج
پلاریمتری-قانون پلاریمتری


آزمایش شماره شش
جذب سطحی اسید استیک بر سطح ذغال اکتیو


آزمایش شماره هفت
ویسکوزیته-ضریب ویسکوزیته
 
 

 

۰ نظر
آرش صوری

آز- شیمی فیزیک

گزارشکار آز-شیمی فیزیک با عناوین زیر به صورت فایل word آماده دانلود است.

  • عناوین
  1. تعیین تغییر آنتالپی مواد
  2. بررسی قوانین گازها

۰ نظر
آرش صوری

گزارشکار آز - تصفیه آب

گزارشکار آز - تصفیه آب آماده دانلود است.

عناوین:

  1. تعیین  pH، TDS و EC نمونه ای از آب
  2. تعیین سختی آب
  3. اندازه گیری یون کلرید در آب و پساب های صنعتی
  4. تعیین قلیائیت آب
  5. تعیین یون سولفات در آب
  6. تعیین مقدار سدیم در آب
  7. اندازه گیری فسفات در یک نمونه پساب

۵ نظر
آرش صوری