مطالب مرتبط با رشته مهندسی صنایع شیمیایی

۲ مطلب با موضوع «ریاضیات» ثبت شده است

بخشی از فرمول ها و جداول ریاضیات

در علوم مختلف، ریاضیات یکی از بخش های جدا نشدنی از فراگیری های دانشجویان است که یه صورت مستمر تکرار و تدریس می شود اما مطلبی که مورد توجه نیست اهمیت فراگیری به طور کامل و سهولت در یادگیری دانشجویان است. در این مطلب دانلود بخشی از فرمول ها و جداول پر کاربرد را به صورت مبتدی، متوسط و پیشرفته قرار گرفته است.

فایل pdf فرمول ها و جداول ریاضیات که آماده دریافت است.

۰ نظر
آرش صوری

برخی از کاربرد های انتگرال گیری

در علوم مختلف، ریاضیات یکی از بخش های جدا نشدنی از فراگیری های دانشجویان است که یه صورت مستمر تکرار و تدریس می شود اما مطلبی که مورد توجه نیست اهمیت فراگیری به طور کامل و سهولت در یادگیری دانشجویان است

برخی از کاربرد های فرمول انتگرال گیری در یک فایل pdf که آماده دانلود است.

۰ نظر
آرش صوری