گزارشکار آز-شیمی فیزیک با عناوین زیر به صورت فایل word آماده دانلود است.

  • عناوین
  1. تعیین تغییر آنتالپی مواد
  2. بررسی قوانین گازها

دریافت
عنوان: آزمایشگاه شیمی فیزیک
حجم: 106 کیلوبایت
توضیحات: رمز: www.ch-in.blog.ir