با توجه پیشرفت روز افزون واحد های آزمایشگاهی و همچنین دستگاه های مورد نیاز آزمایشگاه های صنایع شیمیایی در کشور و نبود بخش عظیمی از این دستگاه ها در داخل کشور این نیاز در آزمایشگاه ها به وفور یافت می شود که در نبود این دستگاه های آنالیز مواد و پردازش و تحلیل به عنوان یک مرجع آموزشی در دانشگاه های فنی و حرفه ای می توان گفت جایگزینی مناسبی برای هر چه بهتر شدن در زمینه پژوهش وجود ندارد و از این بابت بسیار تاسف می خوریم و امیدواریم مدیران لایق این نیاز را درک کنند و توجه بیشتری به این قشر داشته باشند.

در این گزارش کار ما با استفاده از دستگاه UV Visiable بیشترین کارمان را انجام می دهیم می توانید از لینک زیر برای دربافت فایلاستفاده کنید