مطالب مرتبط با رشته مهندسی صنایع شیمیایی

۴ مطلب در خرداد ۱۳۹۳ ثبت شده است

بخشی از فرمول ها و جداول ریاضیات

در علوم مختلف، ریاضیات یکی از بخش های جدا نشدنی از فراگیری های دانشجویان است که یه صورت مستمر تکرار و تدریس می شود اما مطلبی که مورد توجه نیست اهمیت فراگیری به طور کامل و سهولت در یادگیری دانشجویان است. در این مطلب دانلود بخشی از فرمول ها و جداول پر کاربرد را به صورت مبتدی، متوسط و پیشرفته قرار گرفته است.

فایل pdf فرمول ها و جداول ریاضیات که آماده دریافت است.

۰ نظر
آرش صوری

برخی از کاربرد های انتگرال گیری

در علوم مختلف، ریاضیات یکی از بخش های جدا نشدنی از فراگیری های دانشجویان است که یه صورت مستمر تکرار و تدریس می شود اما مطلبی که مورد توجه نیست اهمیت فراگیری به طور کامل و سهولت در یادگیری دانشجویان است

برخی از کاربرد های فرمول انتگرال گیری در یک فایل pdf که آماده دانلود است.

۰ نظر
آرش صوری

آز- شیمی فیزیک

گزارشکار آز-شیمی فیزیک با عناوین زیر به صورت فایل word آماده دانلود است.

  • عناوین
  1. تعیین تغییر آنتالپی مواد
  2. بررسی قوانین گازها

۰ نظر
آرش صوری

گزارشکار آز - تصفیه آب

گزارشکار آز - تصفیه آب آماده دانلود است.

عناوین:

  1. تعیین  pH، TDS و EC نمونه ای از آب
  2. تعیین سختی آب
  3. اندازه گیری یون کلرید در آب و پساب های صنعتی
  4. تعیین قلیائیت آب
  5. تعیین یون سولفات در آب
  6. تعیین مقدار سدیم در آب
  7. اندازه گیری فسفات در یک نمونه پساب

۵ نظر
آرش صوری