گزارش کار آز-شیمی مواد دارویی و بهداشتی که آماده دانلود است.

عناوین:
 1. تعیین درصد جذب آب اوسرین
 2. تهیه کرم مرطوب کننده
 3. تهیه کرم ضد آفتاب
 4. تهیه کرم ضد لک
 5. تهیه قطره گوشی گلیسرین فنیکه
 6. تهیه Helmerich aint ment
 7. تهیه White lotion
 8. تهیه پماد ضد قارچ
 9. کرم ضد لک
 10. پماد زینک اکساید
 11. تهیه صابون گیاهی