گزارش کار های این پست شامل 5 آزمایش که به طور مفصل تهیه شده اند و آماده دریافت است.
عناوین:
 1. شبکه ای کردن یک پلیمر به منظور تولید الاستومر شبیه به خمیر بازی
 2. تهیة یک آمینو پلاست؛ رزین اوره – فرمالدهید
 3. ولکانیزه شدن وتهیه لاستیک سنتزی (تیوکل)
 4. تهیه نایلون 6 - 6 به روش پلیمریزاسیون بین سطحی
 5. تهیه پلیمر متیل متاکریلات

   دریافت
   عنوان: آز تکنولوژی پلیمر
   حجم: 650 کیلوبایت
   توضیحات: رمز: www.ch-in.blog.ir