مطالب مرتبط با رشته مهندسی صنایع شیمیایی

گزارشکار آز - تصفیه آب

گزارشکار آز - تصفیه آب آماده دانلود است.

عناوین:

 1. تعیین  pH، TDS و EC نمونه ای از آب
 2. تعیین سختی آب
 3. اندازه گیری یون کلرید در آب و پساب های صنعتی
 4. تعیین قلیائیت آب
 5. تعیین یون سولفات در آب
 6. تعیین مقدار سدیم در آب
 7. اندازه گیری فسفات در یک نمونه پساب

۵ نظر
آرش صوری

گزارش کار آز- شیمی مواد دارویی و بهداشتی

گزارش کار آز-شیمی مواد دارویی و بهداشتی که آماده دانلود است.

عناوین:
 1. تعیین درصد جذب آب اوسرین
 2. تهیه کرم مرطوب کننده
 3. تهیه کرم ضد آفتاب
 4. تهیه کرم ضد لک
 5. تهیه قطره گوشی گلیسرین فنیکه
 6. تهیه Helmerich aint ment
 7. تهیه White lotion
 8. تهیه پماد ضد قارچ
 9. کرم ضد لک
 10. پماد زینک اکساید
 11. تهیه صابون گیاهی

۲ نظر
آرش صوری

گزارش کار آز-شیمی پلیمر

گزارش کار های این پست شامل 5 آزمایش که به طور مفصل تهیه شده اند و آماده دریافت است.
عناوین:
 1. شبکه ای کردن یک پلیمر به منظور تولید الاستومر شبیه به خمیر بازی
 2. تهیة یک آمینو پلاست؛ رزین اوره – فرمالدهید
 3. ولکانیزه شدن وتهیه لاستیک سنتزی (تیوکل)
 4. تهیه نایلون 6 - 6 به روش پلیمریزاسیون بین سطحی
 5. تهیه پلیمر متیل متاکریلات

۱ نظر
آرش صوری